Liên hệ trực tiếp:

TRƯỜNG THCS LÊ THANH LIÊM

Đường Nguyễn Văn Linh - Hòn Rớ- Tp Nha Trang - Khánh Hòa
kha-tpnhatrang-thcslethanhliem@edu.viettel.vn