Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 98
Tháng 12 : 123
Năm 2022 : 161.930
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: /SGDĐT-VP
V/v cho học sinh đi học trở lại
sau thời gian tạm nghỉ học để
phòng, chống dịch bệnh Covid-19
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Khánh Hòa, ngày tháng 02 năm 2020

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 1772/UBND-KGVX ngày 28/02/2020 của Uỷ
ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức cho học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm
nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo
(GDĐT) yêu cầu các phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội
dung sau:
1. Các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên
cấp trung học phổ thông tổ chức hoạt động dạy và học trở lại vào ngày
02/3/2020 (thứ Hai).
2. Các cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến trung học cơ sở; các trung
tâm giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá tiếp tục
cho học sinh nghỉ học từ ngày 02/3/2020 cho đến hết ngày 15/3/2020 để
phòng, tránh dịch bệnh Covid-19.
Riêng các trung tâm/cơ sở ngoại ngữ, tin học cho học viên cấp THCS trở
xuống nghỉ học từ ngày 02/3/2020 cho đến hết ngày 15/3/2020.
3. Đối với các trường nhiều cấp học (iSchool Nha Trang, Hermann
Gmeiner, Liên cấp Việt Nam-Singapore): Không tổ chức hoạt động dạy học đối
với học sinh cấp học từ mầm non đến trung học cơ sở từ ngày 02/3/2020 cho
đến hết ngày 15/3/2020.
4. Trong thời gian học sinh nghỉ học (cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ
sở) và học sinh đi học lại (cấp trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên), Sở
GDĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện các nội dung sau:
a) Cấp tiểu học
- Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục tiểu học có phương án duy trì liên lạc
thường xuyên giữa nhà trường và gia đình; giữa giáo viên, nhất là giáo viên chủ
nhiệm (GVCN) với học sinh; chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn
biên soạn nội dung ôn tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng (tuyệt đối không biên
soạn nội dung trên chuẩn) và bằng nhiều hình thức như: hệ thống câu hỏi, bài
tập, bài kiểm tra,... Nội dung ôn tập phải được tổ khối chuyên môn trao đổi,
thống nhất chung theo đơn vị trường; Hiệu trưởng tổ chức kiểm duyệt các nội
dung trên do tổ chuyên môn đề xuất. Sau khi được kiểm duyệt, tùy theo tình
hình và điều kiện thực tế của nhà trường với nguồn kinh phí chi thường xuyên
hay các nguồn thu hợp pháp khác, nhà trường tiến hành photo hoặc gửi nội dung
ôn tập qua email cho GVCN các khối lớp.
- Chỉ đạo giáo viên tiến hành chuyển giao nội dung ôn tập cho học sinh
thông qua các hình thức photo gửi trực tiếp hoặc gửi qua email đến cho phụ
huynh học sinh; giao nhiệm vụ học tập và tổ chức trao đổi, hướng dẫn học sinh
tự học; sửa chữa kết quả tự học của học sinh; tiếp tục liên hệ chặt chẽ với học
sinh và phụ huynh học sinh trong việc quản lý, hướng dẫn học sinh tự ôn bài ở
nhà, tuyệt đối không tổ chức dạy thêm; khuyến khích giáo viên ứng dụng công
nghệ thông tin phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và đơn vị (Trường
học kết nối, SMAS, Facebook, Zalo,…) để hướng dẫn học sinh ôn tập bài từ xa
qua mạng Internet hoặc tổ chức trực tuyến E-Learning (nếu có điều kiện).
- GVCN phối hợp với phụ huynh hướng dẫn học sinh thực hiện bài làm
từng ngày, tham khảo ý kiến nhận xét của phụ huynh về tiến độ, kết quả thực
hiện nội dung ôn tập của học sinh. Đồng thời, yêu cầu phụ huynh tăng cường
theo dõi, quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho học sinh trong thời gian nghỉ
học; nắm bắt thông tin sức khỏe của học sinh và việc thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại gia đình và cộng đồng;
- Tiếp tục vệ sinh môi trường khuôn viên trường học, khử trùng, vệ sinh
bàn ghế, thiết bị dạy học, phòng học, phòng ăn, dụng cụ phục vụ bán trú,...chuẩn
bị các điều kiện tốt nhất để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường sau thời gian
nghỉ học.
b) Cấp trung học
- Đối với cấp THCS: Hiệu trưởng các đơn vị giao nhiệm vụ cho tổ chuyên
môn soạn thảo bài tập, đề cương ôn kiến thức học kỳ 1 và đăng lên hệ thống
phần mềm E-Learning để học sinh truy cập (phần mềm có chức năng tương tác).
Riêng đối với lớp 9, các bộ môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, giáo viên tập trung
ôn tập và hệ thống kiến thức toàn cấp (trọng tâm là lớp 9) để chuẩn bị cho học
sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021.
- Đối với cấp THPT: Hiệu trưởng/Giám đốc các đơn vị chủ động phối hợp
với các cơ sở y tế tiếp tục triển khai việc tiêu độc, khử trùng, khử khuẩn, thường
xuyên làm sạch bề mặt hàng ngày bằng các chất sát khuẩn thông thường tại các
trường học, lớp học, đảm bảo an toàn tuyệt đối, sẵn sàng các công việc liên quan
trước khi học sinh đi học lại.
Hiệu trưởng/Giám đốc các đơn vị cần tăng cường công tác ôn tập cho học
sinh bằng các hình thức sau: Tổ chức soạn bài giảng, tài liệu, đề cương, hướng
dẫn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức theo ứng dụng giải pháp E-Learning do
VNPT Khánh Hoà và Viettel Khánh Hoà cung cấp. Riêng đối với khối 12, giáo
viên tăng cường việc soạn giảng, hệ thống kiến thức ôn tập cho học sinh để
chuẩn bị cho học sinh tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia 2020.
- Đối với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh và Trường THPT Lạc
Long Quân vẫn tổ chức ăn bán trú bình thường, nhưng phải đảm bảo khâu an
toàn vệ sinh thực phẩm.
- Tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm; không tổ chức căn tin
trong nhà trường.
c) Thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn tại Công văn số 550/BGDĐTGDTC ngày 25/02/2020 của Bộ GDĐT về việc thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.
5. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố
Phối hợp, chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm theo thẩm
quyền các tổ chức, cá nhân vi phạm việc tổ chức các hoạt động dạy thêm, học
thêm trong thời gian học sinh, học viên nghỉ học để phòng chống dịch; khuyến
khích sự tham gia giám sát của nhân dân.
Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện; đồng thời,
thông tin, báo cáo về Sở GDĐT (qua Văn phòng Sở, email:
ndson@khanhhoa.edu.vn) khi có vấn đề nảy sinh./.
(Đính kèm Công văn số 550/BGDĐT-GDTC ngày 25/02/2020 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 1772/UBND-KGVX ngày 28/02/2020 của
Uỷ ban nhân dân tỉnh)

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (VBĐT);
- UBND tỉnh (VBĐT);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- Sở Y tế (VBĐT);
- UBND huyện, thị xã, thành phố (VBĐT-để ph/hợp);
- Lãnh đạo Sở GDĐT (VBĐT);
- Các phòng thuộc Sở (VBĐT);
- Các báo, đài (để đưa tin);
- Website Sở;
- Lưu: VT, VP.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Đình Thuần

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới