Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 99
Tháng 12 : 124
Năm 2022 : 161.931
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra của Phòng Giáo dục và Đào tạo

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 29/QĐ-GDĐTNha Trang, ngày 07 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp
cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra
của Phòng Giáo dục và Đào tạo
TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHA TRANG
Căn cứ Quyết định số 3344/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của UBND thành
phố Nha Trang về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang;
Căn cứ Kế hoạch ứng phó của ngành Giáo dục và Đào tạo Nha Trang với dịch
bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra;
Xét đề nghị của Tổ Hành chính, Phòng Giáo dục và Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra gồm các Ông, Bà có tên
sau:
1. Ông Trần Nguyên Lập, Trưởng phòng GDĐT : Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú, Phó Trưởng phòng GDĐT : Phó Trưởng ban
3. Bà Phạm Thị Châu Anh, Phó Trưởng phòng GDĐT : Phó Trưởng ban
4. Ông Nguyễn Phương Nguyên, Chuyên viên phòng GDĐT : Thành viên
5. Ông Lê Quý Hùng, Chuyên viên phòng GDĐT : Thành viên
6. Ông Hồ Trung Lâm, Chuyên viên phòng GDĐT : Thành viên
7. Ông Đỗ Ngọc Tân, Chuyên viên phòng GDĐT : Thành viên
8. Ông Nguyễn Thành Tâm, Chuyên viên phòng GDĐT : Thành viên
9. Bà Phạm Thu Hiền, Chuyên viên phòng GDĐT : Thành viên
10. Bà Phạm Thị Trang, Kế toán phòng GDĐT : Thành viên
11. Bà Lữ Thị Thu Hà, Chuyên viên phòng GDĐT : Thành viên
Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:
- Chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do
chủng mới của vi rút Corona gây ra trong Ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn
thành phố Nha Trang. Nắm bắt thường xuyên, kịp thời các chỉ đạo của các cấp; chủ
2
động, kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của thành phố Nha
Trang.
- Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp
phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
gây ra trong ngành giáo dục.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và địa phương; hướng dẫn,
đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hiệu quả các hoạt động và nguồn lực phòng, chống
dịch bệnh truyền nhiễm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.
- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
Điều 3. Các tổ/bộ phận của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các
trường mầm non, tiểu học, THCS và các Ông (Bà) có tên ở Điều 1 chịu trách
nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (VBĐT-thực hiện);
- Sở GDĐT Khánh Hòa (VBĐT-báo cáo)
- UBND thành phố (VBĐT-báo cáo);
- Lưu: VT, Nguyên.
TRƯỞNG PHÒNG
Trần Nguyên Lập

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới